Khu Dân Cư Đại Phước

, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Khu Dân Cư Đại Phước