The Grand Ho Tram Strip

, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu