Celadon City

Cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐÔNG NHƯ được tổ chức hoạt động và điều hành theo mô hình công ty TNHH, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Các phòng ban của Công ty

Phòng thiết kế

Bộ phận thiết kế quy hoạch & cảnh quan Bộ phận thiết kế kiến trúc
Bộ phận thiết kế kết cấu
Bộ phận thiết kế hạ tầng giao thông

Bộ phận thiết kế cấp thoát nước Bộ phận Cơ-Điện

Address: 67 Bàu Cát 6 st, Ward 14, Tan Binh Dist., HCMC Tel: (+84.8) 39 490 397 ; Fax: (+84.8) 38 493 771

Website: www.dongnhu.com Email: info@dongnhu.com

Phòng quản lý dự án

Bộ phận lập dự án đầu tư Bộ phận đấu thầu
Bộ phận giám sát thi công:

 Bộ phận Cơ sở hạ tầng
 Bộ phận Kết cấu
 Bộ phận M&E
 Bộ phận quản lý chất lượng (QA/QC)  Bộ phận QS, Cost & hợp đồng

 

Năng lực nhân sự

Ban điều hành Công ty Cán bộ kỹ thuật

Bảng mô tả năng lực cán bộ

: 08 người : 20 người

Chức danh nghề

Tổng số

Trình độ

Nghề nghiệp chuyên môn

Kinh nghiệm thực tiễn

1. Ban lãnh đạo

8

     

CT. HĐTV, TGĐ

1

Đại học

Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng

12 năm

P.TGĐ Khối Dự án

1

Đại học

Kỹ sư xây dựng

12 năm

P.TGĐ Khối TVTK

1

Đại học

Kiến trúc sư

8 năm

P.TGĐ Khối TVTK

1

Đại học

Cử nhân kinh tế

5 năm

Trưởng phòng

4

Đại học

Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế

6-8 năm

2. Chỉ huy công trình

20

     

Chỉ huy trưởng & kỹ sư giám sát

12

Đại học

Kỹ sư xây dựng

6 năm

Đội trưởng

8

Trung cấp, Công nhân kỹ thuật

Trung cấp xây dựng và công nhân kỹ thuật bậc cao

12 năm

3. Công nhân

245

     

Bê tông

50

Bậc 2

 

7 năm

Cốt thép

50

Bậc 3

 

7 năm

Coffa

40

Bậc 3

 

5 năm

Sơn nước

30

Bậc 3

 

8 năm

Nề

75

Bậc 4

 

12 năm

Giới thiệu